Twój dzielnicowy

WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Rejon 01

sierż.szt. Łukasz Zwoliński

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest zjawisko spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego poprzez awantury i spory sąsiedzkie niektórych lokatorów, występujące w Piekarach Ślaskich przy ul. Plebiscytowej 3.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości interwencji policyjnych kamienicy przy ul. Plebiscytowej 3.

 

Rejon 02

asp. szt. Paweł Schodnik

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, w tym przeprowadzonych ankiet, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu znajdującego się w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 7.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu przy ul. Armii Krajowej 7 w Piekarach Śląskich.

 

Rejon 03

mł. asp. Adam Faber

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest dewastacja mienia przy ul. Ziętka 25.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości interwencji policyjnych dot. zjawiska dewastacji mienia przy ul. Ziętka 25.

Rejon 04

st.asp. Kamil Ruszkiewicz

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest zjawisko spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego poprzez spory sąsiedzkie występujące w kamienicy oraz w jej rejonie przy ul. Damrota 19.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości interwencji w rejonie kamienicy przy ul.Damrota 19 o 40 %.

Rejon 05

mł.asp. Krystian Małota

 

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartej w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzanych ankiet, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest zjawisko żebractwa przy ul. Bytomskiej 139.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie ławek przy ul. Ogrodowej 22.

 

Rejon 06

mł. asp. Dominik Pyrsz

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć mieszkańców, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest  zakłócanie ładu i porządku publicznego, nadużywanie alkoholu, wywoływanie awantur domowych, awantur sąsiedzkich przez mieszkańców kamienicy przy ul. Kościuszki 21.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie o 40 % ilości interwencji przy ul. Kościuszki 21 w Piekarach Śląskich.  

Rejon 07

sierż.szt. Adam Paliga

Plan działania priorytetowego w okresieod 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w bazie SWD, ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie terenu boiska przy ul. Piekarskiej 36.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie o 40% zjawiska spożywania alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego na terenie boiska przy ul. Piekarskiej 36.

 

Rejon 08

sierż. szt. Krzysztof Kubik

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, odczuć społeczeństwa, w tym przeprowadzonych ankiet, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, głównie spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju przez osoby gromadzące się w rejonie parku miejskiego przy ul. Roździeńskiego 2-14.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie o co najmniej 50 % zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania spokoju przez osoby gromadzące się w rejonie parku miejskiego przy ul. Roździeńskiego 2-14.

 

Rejon 09

sierż. szt. Rafał Majchrzak

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w bazie SWD, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest  spożywanie alkoholu w rejonie ciągu handlowego znajdującego się w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Curie- Skłodowskiej 79- 83.”


Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie o 30% interwencji dotyczących spożywania alkoholu w rejonie ciągu handlowego znajdującego się w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Curie- Skłodowskiej 79- 83

 

 

Rejon 10

mł.asp. Andrzej Kapral

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, spotkań z mieszkańcami oraz przeprowadzonego badania ankietowego, zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie służbowym 10 jest spożywanie alkoholu w rejonie skweru zieleni przy ul. Przyjaźni 155.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie skweru zieleni ul. Przyjaźni 155. (Ocena sposobu realizacji w/w celu zostanie przeprowadzona na podstawie badań ankietowych wśród 40 osób, a zakładany cel zostanie osiągnięty w chwili zmniejszenia o 40 % liczby osób wskazujących przedmiotowe zagrożenie).