Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

    KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

               nadkom. mgr Robert KLIMEK

                  tel.(32) 3936 212      (32) 3936 213

                  e-mail: komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

 

      PIERWSZY ZASTĘPCA

       KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

mł. insp. mgr Kamil GABOR

 tel.(32) 3936 212      (32) 3936 223